De droom van de Nederlandse Delta

NLDelta is een programma dat staat voor de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in Biesbosch en Haringvliet. Een dynamische deltagebied dat strekt van Loevestein tot voorbij de Haringvlietdam. Verbonden door water en een uniek ecosysteem, waar mens en natuur al eeuwen hand in hand gaan.

NLDelta is een ambitieus programma waarin overheden, organisaties en bewoners werken aan het behoud en de ontwikkeling van natuur en de beleving daarvan. Met elkaar zetten zij de schouders onder projecten die leiden tot robuuste oer-Hollandse deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, efficiënte vervoersverbindingen en stimulering van toerisme.

Het Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’ vormt de basis van een krachtig groeimodel voor de Nederlandse delta.

Natuurontwikkeling gaat door slimme verdeling van ruimte hand in hand met waterveiligheid, met recreatie en toerisme, met werkgelegenheid. Die samenhang tussen mens, natuur en economie is wat NLDelta zo bijzonder maakt. Een gezonde, veerkrachtige natuur vormt de basis voor de ambities van dit unieke gebied.

NLDelta is een gebied van dynamiek, overgangen en schijnbare tegenstellingen. Eb en vloed, land en water, natuur en cultuur, vroeger en nu, droog en nat, zoet en zout: het is hier allemaal op korte afstand van elkaar te beleven.

Al meer dan 600 jaar draait alles om leven met het water. Het is de plek waar rivierwater uit heel West-Europa de zee ontmoet. De delta vormt een rijk en dynamisch ecosysteem en een internationaal kruispunt voor mens en dier.