Ambassadeurschap

Bewoners, overheden, ondernemers en organisaties zijn trotse ambassadeurs van NLDelta. Zij leven al eeuwen met het water en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en instandhouding van hun delta.

Inwoners, overheden en gebruikers van het gebied zien zichzelf als mede-eigenaar en voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zij leveren een bijdrage in geld of handen en denken en beslissen mee over zaken die voor hen van belang zijn. Samen halen wij het beste uit onze delta: voor bewoners, ondernemers, toeristen en de natuur.

Samenwerken en samen verantwoordelijkheid nemen voor natuur, beleefbaarheid en ontwikkeling van het gebied is het belangrijkste principe waarop wij werken in NLDelta. Lees hierover ook meer bij Samenwerken

We versterken de trots en het draagvlak voor onze delta door:

  • De lokale bevolking als trotse ambassadeurs hun verhalen van het gebied te laten vertellen.
  • De overheden trotse mede-eigenaren en mede verantwoordelijk te laten zijn voor behoud en versterken van de kwaliteiten van het gebied.
  • Toeristisch-recreatieve ondernemers mede eigenaar te laten zijn van de mogelijkheden van het gebied en hen te betrekken bij de marketing.
  • Nieuwe investeringsvormen en businessmodellen te ontwikkelen die passen bij een duurzame, moderne en betrokken samenleving.
  • Samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met bedrijven, waardoor zij betrokken worden bij en verantwoordelijkheid voelen voor het gebied.

Met projecten die invulling geven aan deze ambitie optimaliseren we het ambassadeurschap van onze delta.