Beleefbaarheid

De iconen van NLDelta zijn beleefbaar en weerspiegelen, als parels aan een parelsnoer, de identiteit van ons gebied en de rijkdom van onze delta.

We optimaliseren de beleefbaarheid van onze delta:

  • We versterken de beleefbaarheid van de iconen in ons gebied en tillen ze naar een niveau van wereldklasse.
  • Clusters van iconen vertellen het verhaal van NLDelta en maken een meerdaags bezoek aantrekkelijk.
  • We bieden de mogelijkheid tot uitbreiding van recreatievoorzieningen en verblijfsaccommodaties, gefinancierd en onderhouden door de sectoren zelf.
  • We maken concrete afspraken met bedrijven om internationaal te laten zien hoe innovatief de regio is.
  • We bevorderen samenhang in informatievoorziening en educatieprogramma’s bij de bezoekerscentra en het uitgebreide stelsel van gastheer-ondernemers.
  • We verbreden en vernieuwen het aanbod van natuur-, cultuurhistorische en andere excursies zodat het past bij het verhaal van NLDelta.

Met projecten die invulling geven aan deze ambitie optimaliseren we de beleefbaarheid van onze delta.