Bereikbaarheid

NLDelta is makkelijk bereikbaar vanuit de Randstad en vanuit Brabant en Vlaanderen. Goede verbindingen over land én water en bijzondere overnachtingsplekken zorgen ervoor dat je in je eigen tempo de rust, ruimte en dynamiek van het gebied kunt ervaren.

De natuur van NLDelta is nauw verbonden met het stedelijk gebied rondom. Vanuit de steden Rotterdam, Breda en Antwerpen en vanaf de luchthavens van Schiphol, Eindhoven en Brussel is het nationaal park binnen anderhalf uur met de trein of via de snelweg te bereiken. De stad Dordrecht ligt in het NLDelta gebied. Openbaar vervoer over water, zoals de Waterbus, wordt ingezet als verbinder tussen natuur en cultuur.

  • Met het netwerk van verbindingen over water en land zijn iconen verspreid over het Nationaal Park NLDelta goed bereikbaar, ook onderling en met het openbaar vervoer.
  • We werken samen met de openbaar vervoersector over land en water om de bereikbaarheid van de iconen duurzaam te vergroten.
  • Entreepoorten, transferia en alternatieve vervoersvormen zorgen ervoor dat de toestroom van bezoekers geen overlast veroorzaakt voor natuur en bewoners.
  • Fiets- en wandelknooppunten verbinden de iconen; toeristen en recreanten maken voor hun route gebruik van pontjes en veren en beleven zo het bijzondere van NLDelta.
  • We bouwen een riviercruiseport en bieden arrangementen voor riviercruises van Waterpoort tot Vestingdriehoek en van Biesbosch tot Kinderdijk en Rotterdam.
  • We stimuleren meerdaags verblijf door marketing van arrangementen met logische clustering van iconen. We stimuleren ondernemers bij het bouwen van gezamenlijke arrangementen en om kleinschalige en bijzondere overnachtingsmogelijkheden te creëren.

Met projecten die invulling geven aan deze ambitie werken we aan de verbetering van de bereikbaarheid, de verbindingen en de mogelijkheden voor meerdaags verblijf in NLDelta.