Economie

NLDelta heeft een positieve, duurzame invloed op de regionale economie. We stimuleren ondernemers met vernieuwende ideeën die de beleefbaarheid van het gebied verbeteren in samenhang met en met respect voor de natuurwaarden.

De unieke kwaliteiten van het gebied, de uitstekende bereikbaarheid via land én water, de centrale ligging tussen de Randstad en Zeeland en Brabant en de nabijheid van de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen maken dit gebied een uitermate geschikt vestigingsgebied voor (in-ter)nationaal toonaangevende bedrijven. Dit zorgt voor een nog betere ( inter)nationale profilering, meer kansen voor ondernemers, een aantrekkelijker woon- en leefgebied en meer recreanten/bezoekers, langere verblijfsduur en meer bestedingen.

We bouwen de economisch ontwikkeling van onze delta verder uit door:

  • Samen met ondernemers te werken aan slimme zonering en betere bereikbaarheid en beleefbaarheid van het gebied.
  • Verdere bewustwording te creëren van de economische waarde van natuur en landschap.
  • Ruimte te geven aan bedrijven voor uitvoering van innovatieve ideeën.
  • Ondernemers te faciliteren in het ontwikkelen van arrangementen en verblijfsmogelijkheden voor toeristen van binnen en buiten Nederland.
  • Vergroten van het aanbod van bijzondere verblijfsrecreatie voor langer verblijf in de regio.
  • Een riviercruise terminal in het gebied op te richten.
  • Samen te werken met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
  • Samen te werken met partners uit belangrijke maatschappelijke sectoren zoals veiligheid, maritieme sector, drinkwater, energie, logistiek, zorg. Met expertise, netwerk en financiële middelen en in moderne vormen van governance dragen deze partners bij aan ontwikkelingen in het gebied.

Met projecten die invulling geven aan deze ambitie optimaliseren we de economische ontwikkeling van onze delta.