Natuur

NLDelta bestaat uit robuuste, grootschalige en onderling verbonden natuurgebieden, waar de condities optimaal zijn voor de diverse, rijke natuur die bij onze delta hoort.

Het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen geeft een enorme impuls aan de deltanatuur. Daarmee komt er weer een verbinding tussen rivier en zee. Naast wisselende waterstanden door de afvoer van rivierwater krijgen we ook de spannende overgangen van zoet naar brak naar zout terug. Trekvissen kunnen vanaf zee weer de rivier opzwemmen. Zalm, paling en Atlantische steur zullen via onze delta weer op zoek gaan naar paaigronden stroomopwaarts. Bijzondere schaal- en schelpdieren keren terug. Het actief herstellen van slikken en schorren brengt een nog grotere variëteit aan (trek)vogels en planten met zich mee.

  • We streven naar natuurlijke overgangen tussen zoet, brak en zout.
  • We streven naar meer getijdewerking.
  • We dragen bij aan waterveiligheid- en waterkwaliteitsprogramma’s
  • Met de landbouwsector denken we na over de ontwikkeling van zilte teelten.
  • Met gemeenten werken we aan de ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden.
  • Met partijen zoals waterschappen werken we aan krekenherstel.
  • Met de visserijsector werken we aan verduurzaming van de visserij.
  • Met onze ‘buren’ zoeken we samenwerking en verbinding. Zo optimaliseren we de natuur en creëren we nieuwe mogelijkheden die een nog groter gebied beleefbaar maken.

Met projecten die invulling geven aan deze ambitie werken we aan de verbetering van de condities voor natuurontwikkeling.

NLDelta Natuurvisie

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Wereld Natuur Fonds hebben in samenspraak met groene organisaties in het gebied een natuurvisie voor NLDelta opgesteld. In deze natuurvisie worden vier concrete ambities benoemd waar de samenwerkingspartners binnen NLDelta samen met vele anderen aan gaan werken. Ambities die binnen nu en tien jaar te realiseren zijn. De  samenwerkingspartners van NLDelta gaan de komende jaren thema’s agenderen, gebiedsprocessen stimuleren, faciliteren en mede uitvoeren.

Klik hier voor de NLDelta Natuurvisie