Samen op weg naar één groot Nationaal Park NLDelta

In het voorjaar van 2021 vraagt NLDelta de status van nationaal park aan bij het Ministerie van LNV volgens de nieuwe standaard. Deze standaard vormt met 12 criteria het werkkader voor de aanvraag. De visie en ambities van NLDelta vormen voldoende mogelijkheden om hier naartoe te werken.

Waarom een nationaal park?

  • NLDelta bestaat uit robuuste onderling verbonden natuurgebieden die één uniek ecosysteem vormen. Eén groot Nationaal Park NLDelta is de beste manier om onze rijke deltanatuur te beschermen en te ontwikkelen.
  • De cultuurhistorische iconen van NLDelta weerspiegelen samen, als parels aan een parelsnoer, de geschiedenis van onze delta en het eeuwenlang leven met het water.
  • Samen staan we sterker. We hebben elkaar nodig om het gebied sterker, mooier en toekomstbestendig te maken voor natuur en mens.
  • Een nationaal park biedt een platform waar onze lokale belangen kunnen worden behartigd op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
  • De status van nationaal park geeft ons gebied aanzien en aantrekkingskracht. Nationaal Park NLDelta vertelt een krachtig verbindend verhaal, met ruimte voor ieders eigen identiteit.

Welke stappen gaan we zetten?

Nationaal Park NLDelta is nadrukkelijk een product van samenwerking in de regio. We gaan dan ook met elkaar in gesprek over hoe de criteria van de standaard vorm krijgen binnen Nationaal Park NLDelta. De criteria gaan over begrenzing, ecologische samenhang, cultuur-landschappelijke waarden, ruimtelijke inrichting, beleefbaarheid en gebiedsidentiteit.
Tegelijkertijd werken we gezamenlijk aan een efficiënt, gedragen en duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor de samenwerking in het nieuwe nationaal park.

Samen met een groot aantal gebiedspartijen wordt het plan opgesteld, dat de Minister overtuigt van de sterke kwaliteiten van NLDelta als nationaal park.

Tussen april en december 2020 zijn we bezig met het vullen van de aanvraag. Er zijn diverse bijeenkomsten en consultatiesessies georganiseerd om input, meningen, bijdragen en ideeën bij elkaar te brengen. In januari 2021 bereiden we de aanvraag voor besluitvorming bij de partners. In het voorjaar van 2021 willen we de aanvraag indienen bij het Ministerie van LNV.

Doet u ook mee?

Wilt u bijdragen aan Nationaal Park NLDelta? Hou dan deze pagina in de gaten, meld u aan voor de nieuwsbrief of mail naar info@nldelta.nl

De brochure ‘Van mooiste natuurgebied naar nationaal park‘ schetst de ontwikkeling van NLDelta tot nu toe en geeft een doorkijk naar wat er de komende tijd staat te gebeuren op weg naar Nationaal Park NLDelta. Lees en download de brochure hier

Meer weten over de standaard en de criteria?
Download hier de brochure ‘De standaard voor de gebiedsaanduiding nationaal park’ van het Nationale Parken Bureau.

NLDelta bestaat uit robuuste, grootschalige en onderling verbonden natuurgebieden, waar de condities optimaal zijn voor de diverse, rijke natuur die bij onze delta hoort.

Ambitie ‘Natuur’