Conferentie ‘Schoon Haringvliet’ op 12 december 2018

Hoe kunnen we gezamenlijk optrekken om het Haringvliet nog schoner en aantrekkelijker te maken? Deze vraag staat centraal tijdens de conferentie Schoon Haringvliet op 12 december 2018.
We nodigen u van harte uit om met elkaar– provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen, ondernemers en (natuur)organisaties – aan de slag te gaan met dit vraagstuk.

Globaal programma

Tijdens de conferentie werpen we een wetenschappelijke blik op het afvalprobleem. We kijken welke initiatieven er al zijn, wat er stroomopwaarts gebeurt en wat de wensen en mogelijkheden zijn in de toekomst voor de regio. Belangrijke thema’s zijn opruimen, betrekken van inwoners, preventie, onderzoek en innovatie.

Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de provincie Zuid-Holland, Rijks¬waterstaat en IVN. Gastheer is gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland.

Datum: 12 december 2018
Tijd: 9.15 – 13.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur)
Locatie: Paviljoen Zoet of Zout, Haringvlietplein 3, Stellendam Route

Meld u hier alvast aan!
Klik hier voor meer informatie over het project Schoon Haringvliet