Succesvolle conferentie ‘Schoon Haringvliet’ op 12 december 2018

Op weg naar een gezamenlijke aanpak

Hoe kunnen we gezamenlijk optrekken om het Haringvliet nog schoner en aantrekkelijker te maken? Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie Schoon Haringvliet op 12 december 2018.
Afgevaardigden van de provincie Zuid-Holland, gemeenten, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties, watersportverenigingen, ondernemers en vrijwilligers gingen in diverse workshops aan de slag om kansen en mogelijkheden te onderzoeken voor lokale samenwerking rondom de afvalproblematiek. Daadwerkelijk met elkaar op zoek naar zwerfvuil hoorde daar natuurlijk ook bij.

Tijdens de bijeenkomst bleek er enorm veel passie en kennis bij de diverse partijen te zitten. Dat is een mooie basis om op verder te bouwen, maar de vraag is nu hoe verder te handelen. Een
belangrijke conclusie die dag was, dat er uitwisseling tussen de betrokken partijen blijft plaatsvinden.

Het belang van een integrale aanpak voor een Schoon Haringvliet werd in een bestuurlijke sessie onderschreven door bestuurders van de omliggende gemeenten Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Westvoorne en Hoeksche Waard. Zij gaven aan samen en snel verder aan de slag te gaan. Begin 2019 wordt op de bestuurlijke landschapstafel Haringvliet een gezamenlijke aanpak Schoon Haringvliet geagendeerd. Rik Janssen, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, sloot de bijeenkomst af. Hij benadrukte vooral de waarde van de enorme passie en inzet van de aanwezigen in de zaal. “Wij zijn er om jullie te ondersteunen, te zorgen dat jullie het gereedschap hebben om jullie enthousiasme voort te zetten.”

Deze bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, IVN Natuureducatie, NLDelta, de Vogelbescherming en gemeente Goeree-Overflakkee.
Klik hier voor meer informatie over het project Schoon Haringvliet