Educatiepartners werken samen aan strategie voor NLDelta

Eén van de onderdelen in de aanvraag van de status Nationaal Park is het opstellen van een educatiestrategie. NLDelta heeft IVN gevraagd om deze te ontwikkelen, samen met de partijen die zich in het gebied met educatie bezighouden. Het gaat daarbij om veel meer dan alleen natuureducatie. Ook partijen die zich met educatie rondom erfgoed, klimaat en energie bezighouden worden betrokken. Uitgangspunt voor een goede strategie vinden wij namelijk de samenhang in het educatieve aanbod van lokale, regionale en nationale partijen met betrekking tot het unieke karakter van het NLDelta gebied. In april heeft IVN heeft hiertoe een vragenlijst uitgezet onder ruim 100 educatieve partijen. De resultaten van deze enquête geven een eerste invulling voor de strategie.

Op 6 juli vond een Krachtstroomsessie plaats met vertegenwoordigers van 12 organisaties waarin de kaders en de invulling van de educatiestrategie werden aangescherpt. Een Krachtstroomsessie is een interactieve bijeenkomst over een NLDelta thema waarin we krachten bundelen en ideeën vrij laten stromen. Op een prachtige locatie met een uniek verhaal, Slot Loevestein, en onder het motto “Waar je van houdt, daar wil je voor zorgen”, presenteerden Wim Ruis en Noëlle Verhagen van IVN de conclusies van de eerste inventarisatie. Vervolgens stelden zij de deelnemers voor vragen als “Wat zijn magische belevingsmomenten? Wat en wie willen we bereiken met educatie? Wat willen we ze laten beleven? Laten ontdekken? Hoe willen we inspireren? En activeren?”

Het leverde een scala ideeën, mogelijkheden en wensen en een grote verzameling aan al bestaand educatief aanbod op. Samen met de conclusies uit de enquête worden hiermee de bouwstenen voor de educatiestrategie samengesteld, om vervolgens verwerkt te worden in de aanvraag voor de status. Om financiering voor een uitvoeringsprogramma van de gezamenlijke educatiestrategie mogelijk te maken, neemt NLDelta dit op als onderdeel van de aanvraag voor de subsidie ‘Kwaliteitsimpuls nationale parken’ van het Ministerie van LNV.

Wilt u meer weten over de educatiestrategie van NLDelta en de concept-inhoud tot nu toe:

Bekijk hier de presentatie van de Krachtstroomsessie of mail naar info@nldelta.nl