Ontwikkeling Leenheerenpolder goed voor economische impuls

Tijdens de drukbezochte inloopavond vorige week donderdag in het zaaltje Rehoboth in Goudswaard over de plannen in en rond de Leenheerenpolder kwamen veel ideeën los. Naast zorgen over bereikbaarheid zagen velen ook kansen en mogelijkheden voor de natuur en de sociaal economische impuls voor het dorp Goudswaard.

De Leenheerenpolder is ruim 130 hectare groot en wordt grotendeels getijdennatuur. Naast de gemeente Korendijk zijn Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam en Gebroeders Blokland betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. De projectgroep Leenheerenpolder voert regie over deze gebiedsontwikkeling. “Nu er besloten is dat een groot deel de bestemming natuur krijgt, moeten wij ook de kansen zien’’ vertelt Paul Boogaard, voorzitter van de stuurgroep Gebiedsagenda Hoeksche Waard-West / Spuimonding en wethouder van de gemeente Korendijk: “Er ligt nu een plan dat een economische boost geeft aan Goudswaard en omgeving. De maximaal 100 woningen (60 permanent en 40 recreatief) zorgen voor een extra impuls voor de leefbaarheid van het gebied. De woningen passen in het landschap en vormen langs de Veerdijk een logische verbinding tussen het dorp en de nieuwe natuur”, vertelt Paul Boogaard.

Frans van Zijderveld van Natuurmonumenten, licht de plannen toe: “De nieuwe natuur zet Goudswaard op de kaart en het zorgt voor een mooie, groene schil rond de westpunt van de Hoeksche Waard. De Leenheerenpolder omarmt als het ware Goudswaard. Met ideeën voor wandelpaden, uitkijkpunten en de aansluiting met de Korendijkse Slikken kunnen bewoners en bezoekers straks genieten van ruimte en rust met zicht op het Spui, het Haringvliet en de natuur.”

De verkeersafwikkeling is nadrukkelijk benoemd en is een belangrijk onderdeel van de plannen. Met onderzoeken en gesprekken met de betrokken partijen, onder andere via een in te stellen klankbordgroep, zal verdere detaillering plaatsvinden.

Volgens de voorlopige planning starten de eerste werkzaamheden eind 2020. Wie op de hoogte wil blijven, kan een mail te sturen naar info@sohw.org