In gesprek met Daan Markwat: het succes van de Landschapstafel Haringvliet

Sinds 2016 heeft een brede samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers met de Landschapstafel Haringvliet de handen ineen geslagen om substantiële stappen te kunnen zetten voor de deltanatuur in en om het Haringvliet en de beleving ervan. Het programma Haringvliet in een stroomversnelling is bijna afgerond. We gaan in gesprek met de voorzitter van de Landschapstafel Haringvliet, wethouder Daan Markwat van Goeree-Overflakkee en vragen hem naar de behaalde resultaten en vervolgambities.

Wat heeft de Landschapstafel Haringvliet bereikt?

In de Landschapstafel Haringvliet hebben wij als gebiedspartijen gezamenlijk uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Groen van de Provincie Zuid-Holland. De financiële impuls uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij in 2015 fungeerde daarbij als vliegwiel en heeft veel energie losgemaakt in de regio. Gezamenlijk hebben we de afgelopen jaren circa 25 miljoen euro kunnen investeren ten behoeve van een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor de Haringvliet regio.

En dat werpt haar vruchten af. Zoals het unieke vogelobservatorium Tij in Stellendam, het natuureiland Bliek, de nieuwe beleefbare natuur in de Zuiderdiepgorzen en kwaliteitsimpuls Quackstrand. Maar denk ook aan de vaarverbindingen naar en over het Haringvliet, natuurimpuls en recreatieve toegankelijkheid Korendijkse Slikken, gezamenlijke opruimacties voor een Schoon Haringvliet en vele evenementen en activiteiten om omwonenden te laten genieten van de unieke deltanatuur in en om het Haringvliet. We hebben daarmee niet alleen de natuur de nodige impuls gegeven in aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen, maar ook gezorgd voor spraakmakende recreatieve voorzieningen om jong en oud een bijzondere natuurbeleving te bieden. Omwonenden in de wijde omtrek komen hier op af en we zien lokale ondernemers daar enthousiast op inspelen. We hebben het Haringvliet samen stevig op de kaart gezet!

Onze brede samenwerking is ook de basis geweest voor onze succesvolle deelname in 2016 aan de verkiezing van het mooiste natuurgebied in Nederland, samen met de Biesbosch. NLDelta is door de vakjury onder leiding van Mr. Pieter van Vollenhoven verkozen tot één van de vier mooiste natuurgebieden van Nederland. Voor ons een belangrijke kroon op onze samenwerking en bevestiging van de uniekheid van onze regio. Wanneer we de energie vast weten te houden, kunnen we samen met de Biesbosch toegroeien naar Nationaal Park van Wereldklasse. Dit doet niet alleen recht aan de bijzondere deltanatuur, maar komt ook ten goede aan de leefbaarheid en biedt kansen voor economische ontwikkeling. Dit momentum willen we niet verloren laten gaan en in volle vaart de schouders onder blijven zetten vanuit de Landschapstafel.

Wat maakt de landschapstafel Haringvliet zo succesvol?

De Landschapstafel heeft afgelopen jaren als uitstekend platform gefunctioneerd: het heeft gebiedspartijen samengebracht die allen het Haringvliet koesteren en gezamenlijk plannen ontwikkelen voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Dit geeft veel energie onder alle deelnemers en levert zoals gezegd mooie, concrete resultaten op. Dit willen we vasthouden en de komende jaren op verder bouwen. We hebben samen echt het verschil kunnen maken.
De brede samenwerking in de Landschapstafel Haringvliet bestaat naast de provincie Zuid-Holland uit de gemeenten Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard, Hellevoetsluis en Nissewaard en de natuurorganisaties ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Hoekschewaards Landschap en IVN Natuureducatie. Ook Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, HISWA-RECRON en het Havenbedrijf Rotterdam zijn betrokken. Daarnaast hebben wij een groeiende groep ondernemers, eilandmarketingorganisaties en VVV’s met wie wij nauw samen optrekken.

Er is al zoveel gebeurd en bereikt, zijn er nog meer ambities?

Jazeker! De resultaten die we afgelopen jaren hebben weten te boeken, willen we komende jaren graag verder uitbouwen. Ons gezamenlijk doel is een dynamisch Haringvliet. We hebben daar al mooie stappen voor weten te zetten, maar we zijn er nog niet. Op dit moment werken we aan een nieuw meerjarig programma met ambities die naadloos aansluiten bij de speerpunten van het provinciale Coalitieakkoord ‘Elke Dag Beter. Zuid-Holland.’, zoals gezonde en beleefbare natuur, leven met water, meer biodiversiteit, verbinding stad en platteland, vervoer over water en betrokkenheid van inwoners bij de natuurlijke omgeving. Onze intentie is hier als gemeenten en maatschappelijke organisaties te zorgen voor een stevige financiële basis om onze ambities tot uitvoering te kunnen brengen. We gaan er van uit dat de provincie ook weer mee investeert om de volgende stap te kunnen zetten voor het Haringvliet in aanloop naar Nationaal Park NLDelta.

Daan Markwat is wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee, voorzitter van de Landschapstafel Haringvliet en lid van de NLDeltafel.