Inzet prijzengeld ‘Mooiste natuurgebied’ leverde mooie resultaten op

Augustus 2020

In 2016 werd NLDelta door de vakjury gekozen als een van de vier winnaars van de verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Tot de prijs behoorde een geldbedrag van € 300.000, in de vorm van een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Basis voor de eervolle benoeming was het Ambitieboek ‘Dit is onze natuur’. Kern van dit ambitieuze programma , zijn zes ambities om het gebied Biesbosch-Haringvliet te ontwikkelen.

Het kernteam NLDelta, de voorloper van het huidige programmabureau, koos ervoor om voor de besteding van het prijzengeld een aanvraag in te dienen voor zeven projecten, gerelateerd aan die ambities. Projecten met een in beginsel lokaal karakter, leidend tot zichtbare en beleefbare resultaten. De verschillende onderdelen van de aanvraag zouden bij realisatie in meer of mindere mate een vliegwieleffect moeten sorteren.

De projecten betroffen:

Governance

Om een sterke start te maken met de gebiedsontwikkeling en de ambities van NLDelta inhoud te geven, werd een deel van het prijzengeld ingezet om een efficiënt en effectief orgaan voor besluitvorming op NLDelta-niveau in de opstartfase in te richten. Zie ook ‘Samenwerking’

Communicatie en merkontwikkeling

Ten behoeve van de communicatie met stakeholders in relatie tot het programma NLDelta is een strategie bepaald, een plan opgesteld en uitgevoerd. Het merk NLDelta heeft inhoud en vorm heeft gekregen op basis van de identiteit en de kwaliteiten van het gebied. Het merk is doorgevoerd in communicatiemiddelen zoals websites, nieuwsbrief, brochures, publieksfolder en ten behoeve van projecten. Zie ook ‘Sterk Merk’

Zoet-zoutovergang

Het versterken van natuurlijke overgangen tussen zout, brak en zout en het streven naar meer getijdenwerking is een belangrijk onderdeel van de ambities ‘Natuur’. Zie ook ‘Natuur’

Een deel van het prijzengeld is ingezet voor drie deelprojecten die hieraan bijdragen:

  • Korendijkse Slikken
  • Oudeland van Strijen
  • NLDelta Natuurvisie

Arrangementen

Om meerdaags verblijf te stimuleren werd dit project ingezet met als doel ondernemers in de regio te stimuleren en faciliteren bij het maken van gezamenlijke meerdaagse arrangementen. Dit project droeg daarmee bij aan drie ambities uit het Ambitieboek: de beleefbaarheid van de delta, ondernemers als trotse ambassadeurs van het gebied en het versterken van de regionale economie.
Zie ook ‘Meerdaagse arrangementen NLDelta’

Prijsvraag

Hoe creëer je draagvlak voor een gebied van meer dan 200.000 hectaren, gelegen in 23 gemeenten en verspreid over 3 provincies? Een forse uitdaging voor NLDelta. Dit sluit aan bij de ambitie om bewoners, overheden, ondernemers en organisaties tot trotse ambassadeurs van NLDelta te maken.

Om deze ambitie handen en voeten te geven is een wedstrijd uitgeschreven met als doel: NLDelta zichtbaar / herkenbaar te maken in het gebied: de NLDelta Challenge.

Elektrisch varen

Het stimuleren van elektrisch varen was de belangrijkste doelstelling van dit project.

Verbindingen over water

Het verbeteren van de bereikbaarheid van het NLDelta gebied over water is één van de ambities van NLDelta. Om de ambitie te vertalen naar concrete doelen en de mogelijkheden te verkennen met de partijen betrokken bij watervervoer werd een Masterplan opgesteld. Zie ook ‘Verbindingen over water’

Inmiddels zijn alle projecten afgerond en heeft de verantwoording over de besteding van het prijzengeld aan het Ministerie plaatsgevonden. Hiertoe is een mooi overzicht gemaakt van wat de projecten en NLDelta, met behulp van onder andere deze financiële impuls in de eerste drie jaar heeft opgeleverd.

Bent u geïnteresseerd? Bekijk hier het complete overzicht van de prijzengeld-projecten en de resultaten.