Korendijkse Slikken in ere hersteld

Het natuurgebied Korendijkse Slikken in de Hoeksche Waard heeft in 2019 een ware metamorfose ondergaan. Verbeteringen voor de natuur én het beleven daarvan maken het gebied aantrekkelijker voor dier én mens. Bijzondere plant- en diersoorten keren er terug en de bezoekers kunnen vanaf een nieuw wandelpad en een kijkhut het gebied bewonderen. Op woensdag 23 oktober 2019 was de feestelijke opening.

Korendijkse Slikken liggen in het Natura 2000-gebied Haringvliet. Na de bouw van de Haringvlietdam was de natuur steeds verder verdroogd. De slikken slibden dicht en raakten overwoekerd. Ruigere vegetatie, zoals late guldenroede, verdrong veel van de oorspronkelijke planten en daarmee verdwenen ook de oorspronkelijke dieren en planten uit het gebied.
Sinds begin dit jaar gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier, nadat het gebied 47 jaar helemaal afgesloten is geweest. Een belangrijke stap voor het herstel van de unieke deltanatuur in en om het Haringvliet.

Om de kenmerkende natuur te behouden en te versterken, was het nodig om het gebied meer in contact te brengen met het water en zo de natuur weer te vernatten. In totaal is er zo’n twintig hectare grond afgegraven en verlaagd. Het gebied maakt nu weer deel uit van de intergetijdezone. Om het water vast te houden in het gebied is er een stuw geplaatst in een kreek waar het water van het Haringvliet binnenkomt. Oude kreken zijn weer open gegraven, zodat het water beter door en over de riet- en graslanden kan stromen. Dit alles met als doel het gebied langer nat te houden, wat goed is voor de typische flora en fauna van de deltanatuur.

Chantal van Burg, boswachter van Natuurmonumenten: “Je ziet gelukkig alweer allerlei oorspronkelijke natuur terugkomen: planten als zeegroene rus, zilte zegge, rode ogentroost, fioringras, watermunt en heemst. En die trekken weer vogels aan zoals de grutto, de waterral, de rietzanger, de bruine kiekendief, de kuifeend en de wintertaling. Maar ook de zeldzame noordse woelmuis profiteert hiervan. Ook de zeearend en de visarend zagen we de afgelopen weken zelfs al wekelijks op hun doorreis naar het zuiden. Typisch soorten die juist baat hebben bij robuuste deltanatuur.”

Bezoekers kunnen het gebied nu nog beter beleven. Vanaf het verhoogde wandelpad en vanuit de nieuwe kijkhut kun je de vernatting van het gebied goed zien. Vanaf de kijkterp heb je prachtig uitzicht op het Spui en het Haringvliet. Van 15 juli tot en met 15 maart kun je hier wandelen en vogels kijken.

Op de website van VisitNLDelta staat de wandelroute door de Korendijkse Slikken. Meer over de natuur in dit gebied is te lezen op de website van Natuurmonumenten.