Meneerscheplaat geopend als start van het Haringvlietweekend

Middelharnis heeft er een natuurbeleving bij. Op de Meneerscheplaat werd vandaag een wandelpad en vogelkijkscherm geopend. Als de start van het IVN Haringvliet weekend maakte wethouder Bruggeman de naam van de nieuwe vogelkijkhut bekend, de Visdief. De Meneerscheplaat aan het Haringvliet is een vogelrijk natuurgebied. In de afgelopen maanden is het natura2000 terrein zo heringericht dat in het vervolg zowel de mens als de natuur ervan profiteert. Deze mooie ontwikkelingen zijn door Staatsbosbeheer gerealiseerd als onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet en mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

De Meneerscheplaat is omgevormd tot een natuur-beleefgebied. Tot voor kort was het natuurgebied van Staatsbosbeheer niet bereikbaar voor het publiek. Een belangrijk onderdeel van de herinrichting van de Meneerscheplaat was het beter beleefbaar maken van de natuur en het landschap. Uiteraard kon de Meneerscheplaat vanaf de dijken worden bekeken, maar nu er ook een wandelpad is aangelegd, is het mogelijk om het gebied echt in te gaan. Het pad eindigt op een plek aan de oever met een schitterend uitzicht over het Haringvliet en de vele vogels die daar vaak aanwezig zijn. Het pad loopt deels door een verruigd rietgors met opgaande beplanting. Wandelaars zijn daardoor nauwelijks zichtbaar voor vogels die op het water rusten of voedsel zoeken.

Het nieuwe wandelpad van 0,7 km brengt de bezoeker uiteindelijk bij een nieuw vogelkijkscherm. Het scherm staat langs de waterkant en biedt de mogelijk ongestoord naar vogels te turen over het Haringvliet. Het vogelkijkscherm dankt zijn naam De Visdief aan de vele visdiefjes op het Haringvliet. Het scherm is zes meter breed en is gemaakt van HollandsHout, een product van Staatsbosbeheer. In het kijkscherm zijn diverse kijkgaten gemaakt, waar je met camera’s en verrekijkers doorheen kunt kijken. Er zijn zelfs kijkgaten op kindhoogte. Ter weerszijden van het scherm staan wilgenmatten, zodat je ongezien bij het scherm kunt komen.

Belangrijk onderdeel van de herinrichting van de Meneerscheplaat is het verwijderen van dammen en stuwen, zodat het water uit het Haringvliet weer vrij in en uit de, eveneens herstelde kreken op de Meneerscheplaat kan stromen. Dit is goed voor de dynamiek in het gebied en voor de toename van areaal voor vissen, die kreken en ondiep water gebruiken als paai- en opgroeigebied. De herinrichting van de Meneerscheplaat is een onderdeel van de werkzaamheden in en rond het Haringvliet. Totale kosten van het pad en het scherm zijn geraamd op bijna € 50.000 euro. Om de Meneerscheplaat nog aantrekkelijker te maken, wordt komend voorjaar in het Haringvliet, vlak voor het kijkscherm De Visdief, een kleine zandplaat aangelegd voor broedende en foeragerende kustvogels. Het eilandje wordt gemaakt door Rijkswaterstaat.