NLDelta door de ogen van … Marco Verdouw

Marco Verdouw is manager van Stayokay Dordrecht. Al zo’n 10 jaar is hij als ondernemer en Gastheer van de Biesbosch zeer betrokken bij de Biesbosch. Marco is één van de oprichters van het Beleef en Geef De Biesboschfonds en bestuurslid van het Biesbosch Streekfonds.
Ook Stayokay Dordrecht ervaart natuurlijk de beperkingen van de Coronacrisis. Creatief als altijd hebben zij leuke alternatieven bedacht om Biesboschbezoekers tegemoet te komen, zoals een ‘Drijf Inn’, met bediening aan de steiger. Al sinds de start van NLDelta is Marco enthousiast over de kansen die de samenwerking met het Haringvliet kan bieden voor recreatie en toerisme. Reden dus om Marco te vragen naar zijn visie op Nationaal Park NLDelta i.o.

Vorig jaar maakte NLDelta deel uit van de internationale promotiecampagne Holland National Parks. U heeft daar, samen met uw medewerkers van Stayokay Dordrecht, zeer enthousiast aan bij gedragen. Wat was de reden dat u deze campagne en de deelname van NLDelta omarmde?

Stayokay ontvangt met 22 vestigingen in heel Nederland elk jaar veel gasten die voor de unieke Nederlands natuur komen. Veel van de hostels bevinden zich aan of in nationale parken en weten hoe belangrijk een goede promotiecampagne is voor de regio en de bedrijfsvoering. We hoefden dan ook niet lang na te denken om mee te werken aan deze campagne, een fantastisch initiatief dat veel nieuwe mogelijkheden zal bieden. Om hier aan mee te mogen werken zien we als een compliment en mogelijkheid om de omgeving nog beter te kunnen profileren. Bij met name de buitenlandse gast merken we, dat hij moet kiezen uit heel veel parken. Met de lancering van NLDelta is er een sterk merk dat zichzelf beter kan presenteren. Gasten zien in één oogopslag het hele deltagebied, zijn diversiteit en de bijna ongelimiteerde recreatieve mogelijkheden en kunnen zich beter oriënteren op wat voor hen de beste/mooiste/leukste plek is om van de delta te genieten.

De ambities van NLDelta richten zich o.a. op het verbeteren van de beleefbaarheid en de bereikbaarheid van het gebied rondom Biesbosch en Haringvliet. Waar liggen volgens u belangrijke kansen op dat gebied?

Het blijft altijd een uitdaging om het grote scala aan mogelijkheden op gebied van vervoer, recreatie, verblijf en entertainment in een herkenbaar en toegankelijk systeem samen te vatten zonder dat dit ten koste gaat van de gebruiksvriendelijkheid. Ik merk bijvoorbeeld vaak dat websites en overige  informatievoorziening óf te weinig informatie geven óf juist teveel. Bezoekers moeten in één overzicht een eerste indruk krijgen van de mogelijkheden in het gebied. De positieve start van deze customer journey is cruciaal voor de verdere oriëntatie binnen het NLDelta gebied.
Waar NLDelta ook een bepalende rol in kan spelen is in het adviseren en begeleiden in de besluitvorming van de overheden. Hoe kunnen zij hun diensten beter laten aansluiten, zodat er een groter economisch effect ontstaat voor het gehele gebied? Hierbij is het belangrijk om aan te tonen dat een schijnbaar onrendabele investering toch kan bijdragen aan het gebied dan dat de op zichzelf staande exploitatie uitwijst.
Ten derde ligt er een uitdaging om de ondernemers uit de regio te betrekken, uit te leggen welke rol zij hebben binnen NLDelta en welke economische voordelen de samenwerking hen kan bieden.  Als zowel NLDelta als de ondernemers hun informatie delen dan heeft dit op  termijn een positief effect.

NLDelta heeft als doel om in 2021 officieel Nationaal Park te worden. Welke mogelijkheden biedt dit volgens u voor ondernemers?

Internationaal zijn we als NP De Biesbosch momenteel geen grote speler en landelijk richt ieder NP zich vaak op overeenkomstige doelgroepen. Nu de Coronacrisis er ook nog voor zorgt dat het internationale toerisme volledig stil ligt, is het des te belangrijker dat we ons voor na de lockdown goed profileren binnen het immense scala aan toeristische bestemmingen. Deze samenvoeging als NP NLDelta draagt bij aan een verbeterde positionering van het hele gebied. Met name voor de buitenlandse markt is deze transitie een verbetering. Ik hoop erop, dat we op korte termijn al positieve signalen krijgen van het effect van deze schaalvergroting. Het economisch effect zal echter pas op langere termijn meetbaar en zichtbaar worden in de groei van de regio en de stijging in het aantal toeristen. 

Zijn er ook beperkingen?

Het gevaar ontstaat dat NLDelta door zijn grootte en diversiteit ‘van alles wat’ lijkt en hierdoor zichzelf minder aantrekkelijk presenteert dan dat het is. Het moet mogelijk zijn om in deze tijd van technologische ontwikkeling de juiste doelgroepen te bereiken zonder dat het beeld van NLDelta aan kracht verliest.

In NLDelta is samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties  en ondernemers belangrijk voor het creëren van mogelijkheden voor recreatie en beleving. Wat zijn volgens u doorslaggevende punten waarop die samenwerking succesvol is?

Ondernemers, natuurorganisaties en overheden acteren op hele verschillende niveaus en op totaal andere snelheden. De erkenning dat iedere partij haar sterke punten heeft en vanuit betrokkenheid haar expertise inbrengt, is wat mij betreft het startpunt. Ik ben van mening dat deze grote diversiteit echter ook valkuilen in zich herbergt. Meer dan anders moet de formulering van de gezamenlijke doelstellingen voorafgaand aan een project worden verankerd om te zorgen dat de diversiteit juist toevoegt aan het succes van de samenwerking. Oude werkmethodieken en overlegstructuren moeten op punten door alle partijen opnieuw gewogen worden om te zorgen dat het gemeenschappelijk doel bereikt wordt. Als we allemaal op ons eigen eilandje blijven zitten dan zal de impact veel minder groot zijn dan gewenst. Ook zullen we als samenwerkingsverband bij de analyse van sommige projecten tot de conclusie komen dat het gemeenschappelijk belang te klein is of te onrendabel. Ik denk dat iedere deelnemer baat heeft bij een succesvolle samenwerking. Snel en gemeenschappelijk erkend succes is mijns inziens bepalend voor het verdere verloop van de samenwerking. Zeker nu er een periode aan komt waarin beschikbare fondsen nog verder terug zullen lopen.

Stayokay Dordrecht is al vele jaren Gastheer van de Biesbosch. Wat maakt in uw ogen een ondernemer een goed gastheer en ambassadeur van een nationaal park?

Dat is een lastigere vraag dan hij in eerste instantie lijkt en niet te vangen in een eenduidig antwoord. De kern ligt erin, dat men iets ‘moet hebben’ met het gebied en iets doet dat het park op langere termijn ten goede komt. Ondernemers die ik als gastheer zou bestempelen zijn erg betrokken bij de omgeving waarin zij werken en velen geven op eigen wijze invulling aan het concept Gastheer van de Biesbosch. Er zijn legio mogelijkheden en manieren om een goed gastheer te zijn. Horecaondernemers die informatie geven over wat er in de regio te doen is, ondernemers die doneren aan het Streekfonds, die veel doen aan verduurzaming van hun product en de impact op de natuur verlagen, of die hun gasten wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de flora en fauna, organisaties en vrijwilligers die oud en jong leren hoe uniek de omgeving is waarin zij verblijven. Veel van hen staan niet als ‘Gastheer’ geregistreerd, maar ze zijn het wel.

Wat moet Nationaal Park NLDelta vooral wel en wat vooral niet worden?

Wel een verbindende organisatie die laat zien hoe mooi, groot en uitdagend het Deltagebied is.
Niet een papieren tijger en oude wijn in nieuwe zakken.