NLDelta door de ogen van … Paul Boogaard

Paul Boogaard is wethouder en locoburgemeester in gemeente Hoeksche Waard. Hij maakt namens de Groene Cirkels Hoeksche Waard deel uit van de NLDeltafel. Hij is enorm betrokken bij zijn gemeente en de regio en heeft altijd een bomvolle agenda. Toch maakte hij tijd om een aantal vragen over NLDelta en de oprichting van het nationaal park te beantwoorden.

U bent lid van de NLDeltafel? Wat spreekt u aan in NLDelta om namens de Groene Cirkels en de gemeente Hoeksche Waard erbij betrokken te zijn?

Ik ben heel blij dat ik een plek aan tafel heb. NLDelta is namelijk een geweldige kans om de Hoeksche Waard en de verdere regio te ontwikkelen, niet alleen wat natuur betreft maar ook  economisch. De landbouw heeft een belangrijk plaats in NLDelta. Want behalve dat de landbouw zorgt voor onze voedselvoorziening,  bewerken en bezitten onze agrarische bedrijven ook heel groot deel van ons grondoppervlak. Natuurinclusieve landbouw is een mooi voorbeeld van de manier waarop we de agrarische sector een belangrijke rol binnen NLDelta kunnen geven. Ik zie dus echt grote kansen voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard en de Groene Cirkels, toeristisch, recreatief en ook economisch.

Samenwerking is een belangrijke pijler voor het succes van NLDelta. Wat zijn volgens u doorslaggevende punten waarop die samenwerking binnen NLDelta meerwaarde heeft?

Het is goed dat gemeenten, bedrijven en recreatieondernemers zich samen achter de plannen scharen en ook willen investeren. Iedereen ziet dat hier voor hen ook een economisch rendement te halen is. Goede communicatie over de plannen en kansen is daarbij dan wel heel belangrijk.

NLDelta heeft als doel om in 2021 Nationaal Park te worden. Wat is volgens u belangrijk in de weg daar naartoe?

Het lukt alleen als we met elkaar de schouders zetten onder alle acties die nog moeten gebeuren. En dan bedoel ik niet alleen de samenwerkingspartners die nu al aan de NLDeltafel zitten, maar dan bedoel ik alle gemeenten in de regio.

Nationaal Park NLDelta is er ook voor de bewoners van het gebied. Hoe zorgen we ervoor dat ook zij Nationaal Park NLDelta leren kennen en omarmen?

De inwoners van het gebied kennen hun directe omgeving als geen ander, maar er is zoveel meer te zien dan alleen dat. Juist de combinatie van alle verschillende natuurgebieden in onze regio maakt het gebied zo speciaal. Door alles nu onder één naam te vatten en daar ook goed over te communiceren, hoop ik dat we kunnen laten zien dat NLDelta voor al onze inwoners een grote meerwaarde heeft.

Wat moet Nationaal Park NLDelta vooral wel en wat vooral niet worden?

NLDelta moet bijdragen aan het realiseren van natuurdoelstellingen en een meerwaarde zijn voor de inwoners van onze regio. Dat laatste is ontzettend belangrijk, bezoekers geven niet alleen drukte, maar zorgen ook voor economische activiteit waar onze inwoners van mogen en moeten profiteren. En wat is er nu mooier dan mooi ontwikkelde natuur in je achtertuin te hebben?