NLDelta Natuurvisie

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Wereld Natuur Fonds hebben in samenspraak met groene organisaties in het gebied een natuurvisie voor NLDelta opgesteld. In deze natuurvisie worden vier concrete ambities benoemd waar de samenwerkingspartners binnen NLDelta samen met vele anderen aan gaan werken. Ambities die binnen nu en tien jaar te realiseren zijn. De samenwerkingspartners van NLDelta gaan de komende jaren thema’s agenderen, gebiedsprocessen stimuleren, faciliteren en mede uitvoeren.

Samen

De essentie van Nationaal Park NLDelta is om met elkaar de schouders te zetten onder strategische gebiedsontwikkeling. Dat betekent samenwerken. Gebiedsprocessen als Kop van Goeree en de Noordrand van Goeree Overflakkee, de Gebiedsagenda Hoeksche Waard-west/ Spuimonding, de Vogelboulevard Hellegatsplaten, de Otterpolder en de Nieuwe Dordtse Biesbosch, de Noordwaard in de Biesbosch en Munnikenland bij Slot Loevestein zijn allemaal initiatieven van partners van NLDelta. Met hierin een belangrijke natuurcomponent verbonden aan andere belangen. Denk aan de transitie van energie en landbouw, woningbouw, afronden Natuurnetwerk, stikstofproblematiek, mobiliteit, klimaatverandering, waterkwaliteit en -veiligheid en duurzame economie. Door in gebiedsprocessen samen te werken onder de vlag van NLDelta, als één gebied, verbonden door hetzelfde unieke ecosysteem van een dynamische delta, ontstaan efficiency voordelen en worden resultaten sneller bereikt. Met als doel een schoon Nationaal Park NLDelta waar het veilig, mooi en gezond leven is.

De kern

Een dynamisch deltalandschap vol met natuurlijke overgangen van land naar water, van cultuurlandschap naar natuur, van droog naar nat en van zoet naar brak naar zout. Een gebied met aaneengeregen robuuste natuur, gevuld met bezienswaardigheden en cultuurhistorische iconen en verbonden door een groenblauwe netwerkstructuur. Onderdeel van het internationale ecosysteem van Rijn en Maas en de overgang naar de Noordzee. Een internationaal knooppunt voor trekvissen en trekvogels, waar veel iconische diersoorten zoals bever, otter, noordse woelmuis, steur, zalm, paling, fint, zandhommel, lepelaar, dwergstern, visarend en zeearend kunnen gedijen. Dat is de kern van de natuurvisie NLDelta.

Klik hier voor de digitale versie van de NLDelta Natuurvisie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de NLDelta natuurvisie, mail dan naar info@nldelta.nl