NLDelta zoekt jongeren met een mening

NLDelta is op zoek naar jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een stevige mening over onderwerpen als natuurbeleving, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Vanaf oktober 2020 gaat een kernteam van zes jongeren aan de slag met het bouwen van een zogenaamde jongeren community via social media. 

Het streven is dat de NLDelta jongeren community eind 2022 tenminste 1000 deelnemers heeft. Jonge mensen die structureel willen meedenken over de ontwikkelingen in het gebied in de omgeving van Biesbosch en Haringvliet. Voor NLDelta relevante vraagstukken zullen de komende jaren aan de jongeren worden voorgelegd om ook hun mening en ideeën op te halen. Ook wordt de jongeren gevraagd actief mee te werken aan projecten en activiteiten die het gebied en hun doelgroep ten goede komen.

Het kernteam vormt de vaste basis van de jongeren community en is de spreekbuis naar NLDelta. Op termijn is het doel dat er een NLDelta Youth Manifest wordt geschreven en dat er een vertegenwoordiger van de jongeren als volwaardig lid deelneemt aan de NLDeltafel.

Het idee om een programma op te zetten waarmee jongeren meer en actiever worden betrokken bij gebieds- en natuurontwikkeling, komt van voormalig directeur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Dick Verheijen. Bij zijn pensionering eind 2017 was dit zijn wens als afscheidscadeau. Vele donaties aan dit mooie afscheidscadeau maken, samen met de vacatiegelden die NLDelta voorzitter Ignace Schops ter beschikking stelt, de jongeren community en de activiteiten van het kernteam mogelijk.

Vanaf 18 juni 2020 wordt de oproep voor deelnemers aan het kernteam via drie hogescholen verspreid. We gaan er vanuit dat dit voldoende respons oplevert, maar andere geïnteresseerde jongeren zijn natuurlijk welkom om ook te reageren. De vacature is te vinden op nldelta.nl/jongeren.

Daar staat ook het wervingsfilmpje dat boswachter Vera maakte om te laten zien wat haar zo enthousiast maakt over het gebied van Nationaal Park NLDelta i.o. en haar oproep om je aan te melden voor het kernteam.

Kent u jongeren die die zich hard willen maken voor natuur en cultuur en een mening hebben over duurzaamheid en klimaat, stuur ze dan de link naar nldelta.nl/jongeren.