Waterpoort kondigt ‘Jaar van het klimaat aan’

Op 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid, maakte Waterpoort officieel bekend dat 2019 voor Waterpoort het ‘Jaar van het Klimaat’ wordt.

Binnen de bestaande hoofdthema’s Water, Deltanatuur/landschap en Erfgoed gaat men actief op zoek naar lopende of nieuwe projecten, initiatieven of activiteiten die elementen van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, en/of biodiversiteit tastbaar en zichtbaar maken. Op deze wijze wil Waterpoort inspelen op relevante maatschappelijke opgaven en een steentje bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige regio.

Ken je projecten, initiatieven of activiteiten die het in zich hebben bovenstaande thema’s tastbaar, bespreekbaar en zichtbaar te maken?

Of heb je op basis van bovenstaande vragen, ideeën, suggesties? Laat het dan weten via info@waterpoortwerkt.nl