Privacyverklaring NLDelta

NLDelta acht een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens van groot belang. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij gegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen;

NLDelta is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-11-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de (persoons)gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
Deze gegevens gebruiken we voor het versturen van nieuwsbrieven wanneer iemand zich hiervoor heeft aangemeld.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over ontwikkelingen omtrent NLDelta. Iedere nieuwsbrief bevat de mogelijkheid om uit te schrijven van de mailinglijst. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

NLDelta
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
info@nldelta.nl

NLDelta bestaat uit robuuste, grootschalige en onderling verbonden natuurgebieden, waar de condities optimaal zijn voor de diverse, rijke natuur die bij onze delta hoort.

Ambitie ‘Natuur’