Het Munnikenland in de Vestingdriehoek

Daar waar de Waal en de Afgedamde Maas samenkomen ligt het Munnikenland. Een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. U vindt er de Brakelse Benedenwaarden, de Waarden bij Loevestein, de Gandelwaard, de Boezem van Brakel en Buitenpolder het Munnikenland.

Vanaf voorjaar 2013 tot voorjaar 2017 is er in het Munnikenland zichtbaar gewerkt aan het verleggen van de dijk bij Buitenpolder en zijn de uiterwaarden verlaagd. Daarna is de bestaande Waaldijk grotendeels afgegraven. Dit alles had tot doel om de Waal bij hoogwater meer ruimte te geven. Op deze manier kan er meer water worden afgevoerd zonder dat de waterstand te hoog wordt. Zo draagt dit project bij aan de bescherming van het Rivierengebied tegen overstromingen. In het Munnikenland zijn oude forten en bunkers van de Hollandse Waterlinie te vinden, waaronder Slot Loevestein. De ingrijpende herinrichting van het gebied betekende ook winst voor deze cultureel en historisch waardevolle monumenten. Waar vroeger de kasteelvrouw bij hoogwater met een bootje van en naar haar kasteel moest omdat de toegangsweg overstroomde, ligt nu een verhoogde toegangsweg. Dit jaar (2018) bewees het programma al meteen zijn nut tijdens het hoge water van januari. 122 konikpaarden en 64 zogenoemde rode geuzen (runderen) werden verplaatst naar de Wakkere Dijk die dient als hoogwatervluchtplaats. Het natuurgebied waar ze graasden diende als overstromingsvlakte en bewees de hoge waterstand goed aan te kunnen. De bewoners en bezoekers van Slot Loevestein bleven droge voeten houden.

Daarnaast is ook de ruimtelijke kwaliteit verbeterd: het Munnikenland is mooier gemaakt door de aanwezige natuur en cultuur te versterken en door extra beleefbare natuur te creëren. In het Munnikenland zijn grote grazers uitgezet, zoals kuddes Konikpaarden en de unieke rundersoort Rode Geus. Ook voor u is het Munnikenland een struingebied. Dat houdt in dat u niet op de paden hoeft te blijven, maar lekker vrij mag wandelen om te genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft.

Informatiecentrum

Het informatiecentrum voor project Munnikenland is gevestigd in Slot Loevestein (Loevestein 1, Poederoijen). Het centrum is opengesteld en vrij toegankelijk voor publiek tijdens reguliere openingstijden. Parkeren kan op de grote parkeerplaats van Slot Loevestein.