Internationale promotiecampagne Holland National Parks

Vanaf mei 2019 maakt NLDelta deel uit van een internationale campagne onder het label Holland National Parks. Samen met de Hollandse Duinen en het Nederlands Waddengebied wordt het verhaal van de Nederlandse nationale parken internationaal bij een specifieke doelgroep van toeristen gepromoot. De campagne wordt uitgevoerd door NBTC in nauwe samenwerking met de drie gebieden. Het is een initiatief van het landelijk Programmabureau Nationale Parken, nog als onderdeel van het programma Nationale Parken van Wereldklasse en verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’.

Doelstellingen

  • Het verhaal van de Nederlandse natuur positioneren bij internationale toeristen onder het label Holland National Parks
  • Het laden van dit verhaal via de kenmerkende verhalen en belevingen van de drie gebieden
  • Koppelen van de belevingen waardoor een totaalbeleving ontstaat
  • Aantrekken (internationaal) kwalitatief (!) bezoek voor deze belevingen

Doelgroep

De internationale doelgroepen waarop de campagne zich richt zijn de zogenaamde dichtbij toeristen uit Belgie en Duitsland. Daarnaast worden ook acties uitgezet in Spanje, Italië en Frankrijk. Het specifieke type toerist is de Independent Explorer. De kosmopolitische toerist die graag zelf op ontdekking gaat en bijzondere en unieke belevingen wil ervaren, die kenmerkend zijn en die je ergens anders niet zo snel kan ervaren.

NLDelta belevingen

Samen met vertegenwoordigers van iconen en marketingorganisaties uit NLDelta hebben we de specifieke twee thema’s voor NLDelta benoemd en verwerkt in verhaallijnen:

Eén met water

In NLDelta draait alles al meer dan 600 jaar om leven met het water. Het is de plek waar rivierwater uit heel West-Europa de zee ontmoet. NLDelta vertelt een typisch Nederlands verhaal. Het verhaal van leven onder de zeespiegel, van tegen water beschermen en van water maximaal benutten. Steden en dorpen zijn verbonden door Rijn en Maas. De monding vormt in Biesbosch en Haringvliet een rijk en dynamisch ecosysteem en een internationaal kruispunt voor mens en dier. In NLDelta steken mensen samen de handen uit de mouwen. Zo komen omvangrijke natuur- en watermanagementprojecten van de grond, zoals de Noordwaard. Werelderfgoed Kinderdijk getuigt van het pionierend karakter van de bewoners van de delta en is de bakermat van hun leiderschap in watermanagement. Het is een gebied in continue ontwikkeling, waar schijnbaar onmogelijke combinaties mogelijk worden. Er wordt gepolderd en ontpolderd; het landschap wordt continu opnieuw ingericht door mens en natuur. Om de natuur een nieuwe impuls te geven worden de Haringvlietsluizen op een kier gezet. De overgangen van zoet naar brak naar zout water voor een enorme impuls aan de deltanatuur. NLDelta is het ultieme bewijs van de vindingrijkheid van de Nederlander én de rijke natuur van de delta.

Deltanatuur

NLDelta is de plek waar de grote West-Europese rivieren de zee ontmoeten. De monding van de Rijn en de Maas vormt een rijk en dynamisch ecosysteem en een internationaal kruispunt voor bijzondere vissen en vogels, zoals de steur en de vis- en zeearend. Eb en vloed, zoet-brak-zout; de dynamiek van het water bepaalt alles. NLDelta bestaat uit robuuste, grootschalige natuurgebieden, waar de condities optimaal zijn voor de unieke natuur die bij de delta hoort. Het waterrijke oerwoud van de Biesbosch met kreken, vloedbossen, eilandjes en waterbekkens zorgen voor een enorme diversiteit aan flora en fauna, zoals wilgen, spindotters, bevers en vele soorten watervogels. Daarop aansluitend het Haringvliet waar het getij en de natuurlijke overgang van rivier naar zee oer-Hollandse deltanatuur creëren; schelpdierbanken, trekvissen, ruig begroeide oevers en in het midden het bijna onbewoonde natuureiland Tiengemeten.

Producten en arrangementen die passen binnen deze thema’s en zich richten op de doelgroep Independent Explorer worden als belevingen in de campagne mee genomen.

Planning

  • Website Holland National Parks online: 1 februari 2019
  • Kick-off campagne / pers lancering: eind april 2019

Meer informative over de international campagne: info@nldelta.nl