JONG in de DELTA

Jongeren hebben de toekomst, maar hoe kun je van deze jongeren verwachten dat zij de toekomstige natuurbeschermers worden en zich later in hun werk hard zullen maken en zorgen voor onze natuurgebieden?

NLDelta wil jonge mensen actief betrekken bij het werk in deze gebieden en deze natuurgebieden een belangrijke rol geven bij natuur- en omgevingseducatie. Want hoe meer jongeren je kan bereiken, kan inspireren en de natuur kan laten ervaren, hoe beter we onszelf voorbereiden op een mooie toekomst.

Maar hoe betrek je jongeren? Wat is hun taal, hun beleefwereld, wat zijn hun wensen en verwachtingen? Om hier antwoord op te krijgen is er een werkgroep gestart om samen met jongeren een programma te formuleren wat we aan NLDelta kunnen voorleggen.
De werkgroep wil graag in contact komen met partners die al ervaring hebben met het thema. En natuurlijk willen zij in contact komen met jongeren die met hen het programma willen vormgeven. We vragen geïnteresseerden om mee te denken, initiatieven te delen, concepten aan te dragen etc. Alle input is welkom en kan gestuurd worden naar info@nldelta.nl

De werkgroep bestaat nu uit Dick Verheijen voormalig directeur van de Biesbosch, Wim Ruis; IVN coördinator educatie Biesbosch, Frans Fronik: van Staatsbosbeheer, Martine de Koning; educatie Biesboschcentrum en Stella van Uffelen vanuit NLDelta.

Bekijk hier de pdf: Europarc Youth Manifesto