Jongeren denken mee aan duurzame oplossingen

IVN wil zich inzetten om een groter bewustzijn over een duurzame balans van onze aarde te creëren. En zich buigen over de mogelijkheden om daar als individu aan bij te dragen. Jongeren van nu zijn de beslissers van de toekomst. Het is daarom goed om nu al hun mening en ideeën te gebruiken om een betere, gezondere en duurzame wereld te genereren.

IVN Natuureducatie

IVN Natuureducatie gelooft dat jongeren creatieve antwoorden hebben op maatschappelijke uitdagingen: een stem die gehoord moet worden! Het IVN Jongeren Adviesbureau betrekt jongeren tussen de 12 en 25 jaar, vanuit hun opleiding, bij maatschappelijke vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid. Dit zijn echte, actuele vragen van bedrijven of overheden. In de rol van adviseur praten jongeren mee over hun eigen leefomgeving. De frisse en onbevangen blik van jongeren kan bestaande denkpatronen binnen organisaties doorbreken en innovatie stimuleren.
Als groene non-profit organisatie heeft IVN een goed netwerk en inhoudelijke expertise rond thema’s natuur en duurzaamheid. Tijdens het adviestraject wordt altijd een koppeling gemaakt met de praktijk door een veldexcursie of bedrijfsbezoek. De jonge adviseurs doorleven op die manier het vraagstuk en komen tot nieuwe inzichten.
De jongeren doen onderzoek, gaan in dialoog met (lokale) experts, verkennen de situatie en presenteren hun ideeën. Geïnspireerd door de adviezen van de jongeren, kan de opdrachtgever gelijk aan de slag. Het IVN Jongeren Adviesbureau brengt jongeren, onderwijs en praktijk samen.

In de praktijk

In Zuid-Holland zijn op dit moment het RGO Middelharnis, Visser ’t Hooft Lyceum Leiden en Segbroek College Den Haag in opdracht van de Provincie bezig met de vraag: ‘Bedenk een natuur-beleefproduct voor jongeren tussen de 12-18 jaar’. Middels brainstormsessies, een excursie, gastlessen en de mogelijkheid tot vragen stellen aan experts schrijven de jongeren een adviesrapport en bedenken een (concept)-product.
Het doel hierbij is enerzijds om ideeën aan te leveren voor de provincie Zuid-Holland en anderzijds om deze jongeren direct al in contact te brengen met de natuur.
In januari presenteren de verschillende adviesbureaus hun ideeën aan de opdrachtgever tijdens een inspirerende eindbijeenkomst.

Samen kom je verder:

• IVN biedt jongeren de kans om mee te praten als serieuze sparringpartner en in de praktijk op projectmatige basis te leren samenwerken en vaardigheden te ontwikkelen.
• IVN biedt organisaties frisse, innovatieve ideeën vanuit een leerzaam participatie traject met jongeren.
• IVN biedt scholen de kans om de brug te slaan tussen theorie en praktijk. We brengen de buitenwereld de klas in.

Kamp je ook met een vraagstuk en wil je dat jongeren hier hun mening over geven?
Of wil je als school deelnemen? Neem contact met ons op!