Meerdaagse arrangementen NLDelta

Met dit project worden ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd bij het bedenken en samenstellen van gezamenlijke meerdaagse arrangementen voor verblijfsrecreanten.

In maart 2018 werd voor toeristisch-recreatieve ondernemers in NLDelta een training Storytelling georganiseerd. 15 enthousiaste ondernemers gingen in deze training op zoek naar het unieke verhaal van hun onderneming in relatie tot de omgeving. Door storytelling toe te passen in hun bedrijf en aanbod kunnen ondernemers hun gasten een unieke belevenis bieden.

In juli 2018 zijn VVV’s en marketingmedewerkers uit NLDelta gemeenten bij elkaar geweest te bespreken wat de beste aanpak is om te komen tot meerdaagse arrangementen voor verblijfsrecreanten. Uit deze sessie kwam naar voren dat er niet zozeer behoefte is aan kant-en-klare arrangementen, als wel aan een soort routekaart langs iconen en bijzondere plekken in het gebied. Een route bestaande uit ‘bouwstenen’ voor bezoekers, waarmee je een bezoek aan NLDelta kunt beleven, met daarin horeca en overnachtingslocaties. De routekaart zal binnen dit project worden ontwikkeld. De ondernemers die aan de training storytelling hebben deelgenomen krijgen hierin in elk geval een plek.

Momenteel wordt met diverse marketingpartijen gewerkt aan de opzet van zo’n digitale routekaart met bouwstenen. Werksessies met ondernemers maken hier onderdeel van uit. Vanaf 2019 moet de kaart te gebruiken zijn voor bezoekers via de website visitNLDelta.nl (nog in ontwikkeling) en de websites van de deelgebieden.

Ook wordt begin 2019 de training Storytelling voor ondernemers nog een keer georganiseerd.

Meer informatie via info@nldelta.nl