Natuurherstel Korendijkse Slikken

Samen met de partners van Droomfondsproject Haringvliet werkt Natuurmonumenten in de Korendijkse Slikken aan natuurherstel en de aanleg van recreatieve voorzieningen rondom het Haringvliet. Dit doen ze in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet.

De werkzaamheden zijn gericht op natuurherstel en het verbeteren van de recreatieve voorzieningen. Een aantal delen in het gebied richting de Haringvlietoever worden verlaagd om daarmee slikoevers te herstellen. Bezoekers kunnen hier straks ook meer van genieten. Zo komt er een verhoogde wandelroute en komen er een nieuwe vogeluitkijkhut en nieuwe uitkijkterp. Daarnaast verruimt Natuurmonumenten de openstelling van het gebied.

Natuurmonumenten heeft voor de start van de werkzaamheden de groeiplaatsen en leefgebieden van bijzondere soorten nauwkeurig in kaart gebracht, zodat deze bij de uitvoering ontzien kunnen worden. Dat geldt voor onder andere heemst, noordse woelmuis, argusvlinder en zandhommel en de recent aangetroffen orchideeën.

De werkzaamheden duren tot eind oktober 2018. In verband met het natuurherstel gaan de wandelroutes pas na de werkzaamheden open. Dan kunnen recreanten straks nog meer genieten van de Korendijkse Slikken met haar open, rijke en dynamische natuur aan het Haringvliet en het Spui. Met deze maatregelen brengen we de natuur, die verloren is gegaan bij de afsluiting met de Haringvlietsluizen, weer een beetje terug. En juist deze, unieke deltanatuur, is zo waardevol als paai-, broed- en opgroeigebied voor trekvissen en -vogels.

Klik hier voor meer informatie over dit project

Fotograaf Natuurmonumenten – Dirk Dekker