NLDelta Challenge: Deel de Delta

Om NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder te maken in de samenleving werd in 2018 in samenwerking met DeltaTalent een wedstrijd georganiseerd voor studenten en net afgestudeerden van alle studierichtingen: WO, HBO en MBO opleidingen. Meedoen kon zowel individueel als in teams. Er deden in totaal 36 studenten en net afgestudeerden mee van 14 verschillende opleidingen. Voor uitvoering van het winnende idee werd € 40.000 beschikbaar gesteld.
Om de deelnemers te inspireren en te helpen in de ontwikkeling van hun ideeën werden twee speciale dagen georganiseerd: een ‘Inspiratiedag’ waarop zij onder deskundige begeleiding representatieve delen van NLDelta bezochten. En een ‘Verbeterdag’ met workshops en de mogelijkheid om hun plannen aan te scherpen in één op één gesprekken met een professional.

Tijdens de feestelijke finale op 14 juni 2018 mochten de finalisten een pitch houden. De jury koos het Onderwaterbos van Mirte van Laarhoven tot winnaar. Van Laarhoven studeerde in juni 2017 af als Landschapsarchitect aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam. De jury bestond uit Camilla Dreef, bioloog, vogelaar, natuurblogger, Henk Ovink, watergezant van Nederland en Rotterdammer, Stefan Schöning, designer, Matthijs Schouten, natuurfilosoof en Dick Verheijen, oud-directeur Nationaal Park De Biesbosch en initiator van NLDelta.

Van Laarhoven bedacht een Onderwaterbos uit een groep dode bomen die gezamenlijk onder water worden verankerd. Het waterrif dat zo ontstaat vormt een boost voor het onderwaterleven en kan daarnaast als duikbestemming worden gebruikt. Door sedimentafzetting, plantengroei en waterdieren wordt het onderwaterbos door de tijd steeds biodiverser en daarmee ook een steeds boeiender plek voor duikers en snorkelaars. Een NLDelta markeerpunt (lichtbaken) en een onderwatercamera scheppen de mogelijkheid voor recreanten om vanaf de wal mee te kijken naar deze bijzondere, normaal onzichtbare, deltawereld. Van Laarhoven gebruikt voor dit ontwerp een methodiek die niet langer uitgaat van beheersen van natuur maar van ‘go with the flow’, letterlijk, door gebruik te maken van de stromende kracht van de Delta.

De bedoeling is dat het Onderwaterbos in 2019 wordt gerealiseerd. Er wordt op dit moment gezocht naar een geschikte locatie en een partij die de uitvoering samen met Mirte op zich neemt.

Meer informatie of deelname aan het Onderwaterbos bij info@nldelta.nl.

Alle inzendingen van de NLDelta Challenge zijn te bekijken op www.deeldedelta.nl.