Schoon Haringvliet

Zwerfafval langs het Haringvliet is slecht voor de uitstraling van het gebied, het milieu, dieren in het gebied, zoals de lepelaar, steur en zeearend, en de mens. Daarnaast veroorzaakt het ‘plastic soup’ in zeeën en oceanen. Schoon Haringvliet gaat aan de slag om dit afval op te ruimen en om dit afval te voorkomen.

Het project Schoon Haringvliet wordt getrokken door IVN Natuureducatie. Het afvalprobleem langs het water kunnen we niet alleen oplossen. Daarvoor is samenwerking met provincies, waterschappen, gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en inwoners belangrijk. IVN voert het project uit samen met Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Hellevoetsluis, Westvoorne, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en de partners van Droomfondsproject Haringvliet.

Voor publiek worden er opruimacties rond het Haringvliet georganiseerd. In 2018 vonden al opruimacties plaats op 26 mei en 29 september. Doel van deze acties is om bewustwording te creëren bij het publiek en om tevens het onderwerp hoog op bestuurlijke agenda’s te zetten. Daarnaast zet Schoon Haringvliet in op preventie en op onderzoek naar bronnen, verspreiding en innovatieve opruimmethoden. Dit in verbinding met de lokaal, landelijk en wereldwijd opgedane kennis en ervaring. Door met veel partijen samen te werken wordt gestreefd het opzetten van een gezamenlijke meerjarenaanpak voor een schoon NLDelta. De intentie is deze aanpak eind 2018 klaar te hebben.

Ultieme droom

NLDelta is het eerste plasticvrije natuurgebied van Nederland.
Hiertoe richten we ons in 2018 op:

  1. Het realiseren en vergroten van de bewustwording en betrokkenheid van burgers bij hun eigen leefomgeving, het Haringvliet.
  2. Het vergroten van de impact van de actie Schoon Haringvliet door samen te bouwen aan een stevige coalitie voor een meerjarenaanpak voor NLDelta.
  3. Het vergroten van draagvlak bij bestuurders (gemeenten en waterschappen) door ze uit te nodigen voor de opruimacties, het organiseren van een bestuurlijke bijeenkomst en het communiceren van de belangrijkste resultaten of bevindingen.

Op woensdagmiddag 21 november 2018 wordt een bestuurlijke bijeenkomst gehouden over het project Schoon Haringvliet. Locatie: Zout of Zout in Stellendam.
Klik hier voor meer informatie over dit project