Verbindingen over water

Doel van dit project, als onderdeel van de ambitie ‘Bereikbaarheid’, is voorwaarden scheppen voor het creëren van goede, structurele vaarverbindingen in NLDelta. Om dit te bereiken werd in december 2017 opdracht gegeven aan Aqualiner Consultancy om onderzoek te doen en een Masterplan Veerverbindingen op te stellen. Met medewerking van studenten van Hogeschool Windesheim hebben zij schriftelijk en persoonlijk verschillende partijen geïnterviewd die betrokken zijn bij veerverbindingen in het NLDelta gebied. Tevens organiseerde Aqualiner diverse werksessies voor stakeholders om de opgehaalde input aan te scherpen. Stakeholders zijn onder meer gemeenten en exploitanten van veerverbindingen en van recreatieve bestemmingen.

Voor het onderzoek werden de huidige veerverbindingen in kaart gebracht en is gekeken waar kansen liggen voor verbetering en uitbreiding. Het Masterplan werd in januari 2019 opgeleverd. Het heeft tot doel om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we de veerverbindingen in het gebied kunnen optimaliseren en welke coalities en financieringen daarvoor nodig zijn.
De belangrijkste resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek zijn samengevat in de brochure ‘Masterplan Veerverbindingen’, een verkorte versie van het volledige eindrapport. Deze kunt u hier bekijken en downloaden.

Wilt u het volledige Masterplan Veerverbindingen met bijlagen lezen of downloaden? Klikt u hier voor het volledige Masterplan Veerverbindingen NLDelta.

Als wij met elkaar, overheden en ondernemers, de kansen verder verkennen en omzetten in acties, kunnen we gezamenlijk NLDelta nog beter bereikbaar maken voor toeristen en trotse bewoners.

Meer informatie via info@nldelta.nl