Viering 2021 – 600 jaar Biesbosch en delta

In 2021 is het 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond. Een gebeurtenis die het ontstaan van de Biesbosch markeert en een grote, blijvende invloed heeft gehad op de stad Dordrecht en in het hele deltagebied zijn sporen heeft nagelaten.

Verschillende partijen hebben het plan opgevat om uitgebreid bij stil te staan bij deze historische gebeurtenis door het jaar 2021 uit te roepen tot herdenkingsjaar. Een feestjaar vol evenementen en activiteiten waarmee het ontstaan van de Biesbosch en de invloed op de Nederlandse delta worden gevierd.

De Erfgoedtafel Waterdriehoek heeft aan NLDelta de opdracht verleend om een plan van aanpak en een programma te bouwen voor de viering van 2021. Hierin moeten de diverse initiatieven die er zijn rond de viering van 2021 samenkomen. Het plan zal tot stand komen in nauwe afstemming met andere partijen in het deltagebied, want ook in West-Brabant en in Rotterdam zijn initiatieven rond de viering van 2021.
De insteek is dat we de initiatieven zodanig op elkaar gaan afstemmen dat ze elkaar versterken en we in gezamenlijkheid 600 jaar delta vieren in 2021.

De partijen die voornemens zijn om in 2021 stil te staan bij 600 jaar Sint Elisabethsvloed zijn in elk geval:
• Parkschap Nationaal Park De Biesbosch / NLDelta
• De gemeente Dordrecht/ Dordrecht Marketing
• De Waterdriehoek
• Biesbosch MuseumEiland Werkendam
• De gemeente Rotterdam/ Rotterdam Festivals
• De regio West-Brabant/ Provincie Noord-Brabant / Gemeente Drimmelen

Op dit moment zijn de initiatiefnemers met elkaar in gesprek om het plan van aanpak en het programma voor de viering integraal vorm te geven.
Meer informatie over het project ‘Viering 2021’: info@nldelta.nl