Viering 2021 – 600 jaar Sint Elisabethsvloed

In 2021 is het 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond. Een gebeurtenis die het ontstaan van de Biesbosch markeert en een grote, blijvende invloed heeft gehad op de stad Dordrecht en in het hele deltagebied zijn sporen heeft nagelaten.

Verschillende partijen in de hele delta regio hebben het plan opgevat om in 2021 uitgebreid stil te staan bij deze historische gebeurtenis. Dit willen ze doen door in dat jaar een groot aantal gevarieerde activiteiten te organiseren, die de kwaliteiten van ‘onze delta’ laten zien, met het water als ‘blauw bloed’. Het gaat om activiteiten die verder gaan dan een eenmalige gebeurtenis, omdat ze ook bijdragen aan het structureel versterken van de voorzieningen in de regio en de bekendheid van de regio. Inmiddels is een aantal partners met elkaar in gesprek en tot een samenwerking gekomen.

Het is mooi als er een gevarieerd programma komt dat elkaar versterkt en waarmee een sterk en eenduidig het verhaal verteld kan worden. Met (inter)nationale publiekstrekkers in een hoofdprogramma en aantrekkelijk en aansprekend totaalprogramma. Een feestjaar vol evenementen en activiteiten waarmee het ontstaan van de Biesbosch en de invloed op de Nederlandse delta worden gevierd.

Het is wenselijk dat er een organisatie ontstaat, die het geheel coördineert, regisseert en de marketingstrategie uitstippelt. Ook zal, indien nodig, gezocht worden naar financiers om het programma te ondersteunen.

Om richting te geven aan de stappen en uitdagingen is een ‘Ambitiedocument herdenkingsjaar 2021 600 jaar Sint Elisabethsvloed’ opgesteld. Dit document vormt de basis en het uitgangspunt bij het vorm geven van het programma.

Heeft u een initiatief en wilt u onderdeel worden van het programma?

Richard Stomp is de programmamanager voor het Themajaar 2021. Hij verzamelt alle initiatieven. Van globaal idee tot concrete activiteit. Van groot tot klein. Door verbindingen kunnen kleine projectjes soms toch groot en interessant worden of met een andere activiteit worden samengevoegd.

Wilt u weten of uw initiatief past in het programma of wilt u weten hoe u een passend initiatief kunt organiseren, neem dan contact met op met:

Richard Stomp
programmamanager Themajaar 2021
telefoon: 06-13620713
e-mail: r.stomp@dordrecht.nl