Vogel- en viseiland in het Haringvliet

Sinds de permanente afsluiting in 1970 gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden eind 2018 op een kier. Hierdoor is er weer een open verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee en dat is cruciaal voor trekvissen en vogels. Toch ontstaat dan niet meteen eb en vloed met zandbanken, die vogels en vissen in het Haringvliet zo hard nodig hebben. Met een bijdrage van NLDelta bouwt het Wereld Natuur Fonds een klein eiland met voedsel-, broed- en voortplantingsplaatsen voor vogels en vissen.

Het openen van de Haringvlietsluizen is een belangrijke stap in het herstel van de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier en het terugbrengen van de verloren deltanatuur. Het Haringvliet wordt zo weer een internationaal kruispunt voor vogels en vissen. Het vogel- en viseiland komt bij Middelharnis, middenin het Haringvliet. Het is een eiland waarvan 2 ha boven water komt te liggen.

Op en rond de nieuw aangelegde zandbank kunnen vissen paaien en opgroeien en vinden trekvogels volop gelegenheid om te broeden en eten te zoeken. Er lag al een natuurlijke zandbank, maar deze is door het wegvallen van eb en vloed onder water verdwenen. Daarom wordt er een nieuwe zandbank aangelegd van zo’n zes hectare. Een deel hiervan komt permanent boven water en daar kunnen soorten zoals de visdief broeden. De ondiepe oevers zijn een uitstekend foerageergebied voor soorten zoals kluut en lepelaar. Allemaal soorten die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Staatsbosbeheer gaat het beheer uitvoeren op het eiland.

Het nieuwe eiland maakt onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet. In dit project werken zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds – met steun van de Nationale Postcode Loterij aan een ambitieus natuurherstelplan en recreatieve impuls voor het Haringvliet. De bouw van het eiland wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, VZW Natuurbehoud Pater David en Stichting Dioraphte.

Voor meer informatie over het vogel- en viseiland in het Haringvliet: www.haringvliet.nu