Samenwerkingsovereenkomst

Eind 2018 hebben de NLDelta partners de ambitie uitgesproken om het NLDelta programma voort te zetten. Om een sterke start te maken met strategische gebiedsontwikkeling en het verkrijgen van de status Nationaal Park, is in maart 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend door 6 partijen. Daarmee hebben zij voor de periode t/m 2020 middelen en/of menskracht toegezegd ten behoeve van het programmabureau en de daaraan verbonden taken.

De partijen in deze samenwerkingsovereenkomst zijn:

 

Het programmabureau is de formalisering van het al langer bestaande kernteam en is (vooralsnog) samengesteld uit:

Stella van Uffelen   Programmamanager
Marianne den Braven   Projectmanager, Gemeente Dordrecht
Arjan van der Zee   Alliantiemanager, Staatsbosbeheer
Patty Kanselaar   Communicatiemanager, Gemeente Dordrecht
Marius Brants   Wereld Natuur Fonds
Frans van Zijderveld   Natuurmonumenten
Edith van Dam   Provincie Zuid-Holland
Han Clement   Provincie Noord-Brabant
Ingrid Koenraats   Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Bertus van der Vegt   Gemeente Dordrecht

< Terug naar de pagina Samenwerking

Meedoen met NLDelta?

Heeft u projecten, programma’s of initiatieven die aansluiten bij de ambities van NLDelta? En wilt u weten hoe die kunnen bijdragen aan NLDelta?

Neem contact op met het programmateam
Stella van UffelenProgrammamanager 
Tel: 06 – 46101105
Mail: info@nldelta.nl